Ukoliko još niste u braku – ovo su dobre vijesti za vas!

Jedno zanimljivo istraživanje provedeno na Sveučilištu Utah otkrilo je podatke o broju vjenčanih i razvedenih osoba po dobnim skupinama. Zaključci istraživanja su jako zanimljivi.

Stupite li u brak s dvadeset godina imate 50 posto veće šanse za razvodom u usporedbi s onima koji su sudbonosno DA izgovorili u dvadeset i petoj godini. Ukoliko to učinite poslije dvadeset i pete, svaka sljedeća godina smanjuje šanse za razvod za 11 posto.

Šanse za razvod se doista smanjuju sa svakom godinom do trideset i druge, a ako stupite u brak nakon što napunite trideset i dvije, šanse za razvod ponovno počinju rasti, za 5 posto svake godine.

Foto: pexels

A.Đ.